Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia - kadencja od 2007

 1. Prezes Zarzadu - Jacek Falfus
 2. Wiceprezes - Andrzej Sikora
 3. Wiceprezes - Grażyna Staniszewska
 4. Sekretarz - Lesław Werpachowski
 5. Czlonek - Janusz Okrzesik

Komisja Rewizyjna 2007 - 2009

 1. Przewodniczący - Piotr Szwarc
 2. Wiceprzewodniczący - Zbigniew Leraczyk
 3. Członek - Henryk Urban

Zarząd Stowarzyszenia - kadencja 2001 – 2003 i 2003 - 2006

 1. Prezes Zarzadu - Jacek Falfus
 2. Wiceprezes - Irena Jędrzejczyk
 3. Wiceprezes - Andrzej Sikora
 4. Sekretarz - Alina Świeży Sobel
 5. Czlonek - Grażyna Staniszewska