Stowarzyszenie

Stowarzyszenie nawiązuje do najlepszych tradycji współpracy narodów Europy Środkowej a zwłaszcza współdziałania demokratycznej opozycji w latach walki z komunistyczną dyktaturą, które służyło wolności narodów oraz otwierało perspektywę dla integracji europejskiej i budowaniu więzi między społeczeństwami regionu.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie współpracy w ramach Europy Środkowej poprzez promowanie wiedzy na temat poszczególnych państw i społeczeństw oraz rozwijanie transgranicznych projektów naukowych, badawczych, kulturalnych i społecznych tak z najbliższymi sąsiadami tj. Republiką Czeską i Słowacją jak i państwami dalej położonymi, zwłaszcza tymi, które należą do Inicjatywy Środkowo Europejskiej.