Publikacje

Das neue Polen in Europa

Das neue Polen in Europa - okładka książki

Das neue Polen in Europa - spis treści

Das neue Polen in Europa - wprowadzenie

Zaproszenie - Obraz Polski za granicą - awers

Zaproszenie - Obraz Polski za granicą - rewrs

Unia Europejska - obawy i nadzieje regionów na przykładzie Austrii

Konferencja inauguracyjna Instytutu 23.03.2000 - materiały konferencyjne