W mediach o nas

Marka jest cenna: made in Poland

Strona internetowa dwutygodnika UM „W Bielsku Białej”. czytaj... .

2007.07.06

O konferencji „Obraz Polski za granicą” na stronie ambasady Słowacji

Czytaj artykuł .

2007.06.18

Polska i Polacy w życiu Josipa Juraja Strossmayera

– notka o książce wydanej przy wsparciu Instytutu Akademia – miesięcznik ATH w Bielsku Białej nr 15/2007, str. 32 czytaj .

2007.30.01

Doświadczenie Polski a droga Chorwacji do Unii Europejskiej

Strona internetowa Kancelarii Prezydenta RP czytaj .

27-30.09.2007

Działalność zainaugurowało Centrum Stosunków Europejskich "Instytut Południowy"

Centrum Studiów Europejskich „Instytut Południowy” w ATH Dziennik Zachodni czytaj .

2006.04.11

Polska i Chorwacja w Europie Środkoweja

Strona internetowa Jacka Falfusa czytaj .

2005.05.13

Polska i Chorwacja w Europie Środkowej - zaproszenie na konferencję

Biuletyn Promocji Instytutu Slawistyki PAN czytaj .

2007.30.01

Europa Wielu Kultur

Echo Wisły - Miesięcznik Informacyjny, nr 42, sierpień 2002 czytaj .

2002.08.10

II Międzynarodowa Konferencja Europa Wielu Kultur

Kalendarium tygodniowe minister Danuty Hübner: 22 - 28 lipca 2002 r. czytaj.

2002.07.22

Europa Wielu Kultur – O I-szej konferencji Instytutu w Wiśle

Wiadomości Gospodarcze Podbeskidzia nr 13-14/2001 czytaj .

2001.09.10

„Prawa obywatelskie w Unii Europejskiej” - konferencja Ministrów Sprawiedliwosci Państw Grupy Wyszechradzkiej

Wiadomości Gospodarcze Podbeskidzia nr 11/2000 czytaj .

2000.11.25