Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie Instytut Południowy
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko Biała
[email protected]
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 41/12, 43-300 Bielsko Biała
Telefony:
++ 33 816 9898 (prezes zarzadu),
++ 662 157 690 (wiceprezes zarzadu),
++ 601 547534 (sekretarz zarządu)
++ 33 816 9898 (fax)
NR KRS, NIP, REGON i NR RACHUNKU:
NR KRS: 0000045697,
NIP: 547 19 04 643,
REGON 072335990
Nr rachunku bankowego: Bank PKO S.A. nr 20 10201390 0000 6302 0135 4067