Nasze dokonania

Dokonania 2000-2007

Stowarzyszenie Instytut Południowy zostało założone 18 października 1999 r. w Bielsku-Białej z inicjatywy grupy działaczy społecznych, samorządowych oraz naukowców i polityków z regionu jako organizacją pozarządowa o profilu naukowo-badawczym i analitycznym. Swoją działalność zainaugurowało 23 marca 2000r. organizując w Bielsku - Białej konferencją pt. „Unia Europejska – nadzieje i obawy regionów na przykładzie Austrii”.

Podczas swojej kilkuletniej już historii Instytut Południowy ma na swym koncie wiele projektów w szczególności w zakresie problematyki rozwoju Unii Europejskiej i współpracy państw Europy Środkowej.

Istotnym było tu prowadzenie w latach 2001-2003 Bielskiego Centrum Informacji Europejskiej. Stowarzyszenie realizowało ten projekt we współpracy z Książnicą Beskidzką w Bielsku Białej.

Jednocześnie Stowarzyszenie inicjowało organizację konferencji, dyskusji oraz innych przedsięwzięć społecznych poświęcone współpracy w Europy Środkowej. Wśród nich można wymienić:

  • realizacja w latach 2005 i 2006 projektu pn. „100 lecie pomnika Mickiewicza”, którego celem było wykonanie prac renowacyjno konserwatorskich i uporządkowanie małej infrastruktury wokół pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. Projekt został pomyślnie zakończony w 2006 roku (przy współpracy z Polsko-Ukraińskim Komitetem Obchodów 100 lecia pomnika Mickiewicza we Lwowie” i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie).
  • 2006 – udział w realizacji projektu pt. „Polska i Polacy w życiu chorwackiego biskupa Josipa Juraja Strossmayera – wydanie publikacji naukowej (przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej
  • konferencja „Chorwacja w Europie Środkowej” przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej (2005, 2006)
  • współorganizacja w ramach LETNICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH Międzynarodowej Konferencji „EUROPA WIELU KULTUR (Wisła 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) - z udziałem uczestników z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii, Bułgarii, Serbii, Ukrainy)
  • prowadzenie przy współpracy z Książnicą Beskidzką w Bielsku Białej, finansowanego przez UKIE Warszawa, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Bielsku-Białej (2001-2004)
  • współorganizacja wspólnie z Książnicą Beskidzką konkursu „Chrześcijańskie Korzenie Zjednoczonej Europy“, który odbył się 9 – 10 maja 2002 r. w ramach Dni Europy 2002,
  • organizacja sesji dyskusyjnej "Przyszłość Słowacji w kontekście polityki integracji europejskiej" z udziałem Pani Ambasador Magdy Vašaryovej (Bielsko-Biała, 22. 05. 2001 r.)
  • inauguracja działalności Instytutu - przeprowadzenie konferencji „Prawa Człowieka w Unii Europejskiej i w Krajach Grupy Wyszehradzkiej z udziałem ministrów sprawiedliwości Węgier, Słowacji, Czech i Polski (Bielsko-Biała, 24.11. 2000 r.)