Deklaracja członkowska

Proszę o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej pocztą na adres:

Stowarzyszenie Instytut Południowy,

ul. Grunwaldzka 41/12, 43-300 Bielsko Biała

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska