Założyciele i członkowie

Zarząd

Jacek Falfus
Prezes Stowarzyszenia Instytut Południowy
Starosta Bielski
Irena Jędrzejczyk
Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Południowy
profesor Akademii Ekonomicznej w Katowicach
członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Andrzej Sikora
Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Południowy
prawnik
Wojewoda Bielski (1997-1998)
Przewodniczący Komisji Skarbu Sejmiku Województwa Śląskiego
Grażyna Staniszewska
polonistka
poseł Podbeskidzia na Sejm RP X, I, II, III kadencji
radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Alina Świeży-Sobel
Sekretarz Stowarzyszenia Instytut Południowy
Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Śląskiego
dziennikarz "Gościa Niedzielnego"

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia
Instytut Południowy

Wojciech Bydliński
samorządowiec
prywatny przedsiębiorca
Wojciech Dębowski
samorządowiec
działacz "Wspólnoty Polskiej"
Marian Dembiniok
samorządowiec
działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
dyrektor Festiwalu Teatralnego "Na Granicy"
Witold Dzierżawski
samorządowiec
burmistrz Skoczowa (1993-1998)
Grzegorz Figura
samorządowiec
Poseł na Sejm RP (1993-1997)
Wicewojewoda Bielski (1997-1998)
Magdalena Goryczka
politolog
pracownik samorządowy
Andrzej Grajewski
historyk
Z-ca Redaktora Naczelnego "Gościa Niedzielnego"
Przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
Henryk Juszczyk
wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzie
organizator Samorządności Pracowniczej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy
dyrektor Zarządu Oddziału PCK w Bielsku-Białej
Przewodniczący Rady Miasta Bielsko-Biała
Marek Kempski
działacz NSZZ "Solidarność"
Wojewoda Śląski
Paweł Kilarski
samorządowiec
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego
Przewodniczący Rady Nadzorczej Śląskiej Kasy Chorych
Cezary Kozak
asystent Prezydenta Bielska-Białej (1995-1998)
dyrektor biura poselskiego
Jerzy Kronhold
poeta
działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Konsul RP w Ostrawie (1991-1995)
współtwórca Festiwalu Teatralnego "Na Granicy"
Zenon Kuchciak
Z-ca Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Zbigniew Leraczyk
samorządowiec
Prezydent Bielska-Białej (1995-1998)
Poseł na Sejm RP
Alina Macher
dziennikarz
Rzecznik Wojewody Bielskiego (1992-1998)
pracownik samorządowy
Mieczysław Migdał
prywatny przedsiębiorca
Zygmunt Mizera
samorządowiec
działacz NSZZ "Solidarność"
Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
Krzysztof Nowak
historyk
pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Jan Olbrycht
socjolog
Marszałek Województwa Śląskiego
Burmistrz Cieszyna (1990-1998)
Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy
Janusz Okrzesik
samorządowiec
działacz ruchów ekologicznych
Senator RP
Stanisław Słaboń
dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (1992-1998)
Sekretarz Powiatu Bielskiego
Mirosław Styczeń
wojewoda Bielski (1990-1994)
Prezes Stronnictwa Konserwatywno-Ludowoego
Poseł na Sejm RP
Piotr Szwarc
pracownik Kancelarii Senatu RP (1989-1998)
Konsul RP w Ostrawie (1994-1998
dyrektor Biura d/s Usuwania Skutków Powodzi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Stanisław Szwed
działacz NSZZ "Solidarność"
Poseł na Sejm RP
Henryk Urban
samorządowiec
członek Zarządu Miasta Bielsko-Biała
prywatny przedsiębiorca
Marcin Tyrna
działacz NSZZ "Solidarność"
Senator RP
Przewodniczący Senackiego Klubu AWS
Zbigniew Wawak
prawnik
Poseł na Sejm RP
Lesław Werpachowski
socjolog
samorządowiec
członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego