Aktualności

Konferencja LAB: Granice i języki

W ostatni weekend września w Hotelu pod Jedlami w Wiśle odbędzie się międzynarodowa konferencja pn „Porozumiewanie się w regionach przygranicznych”, która podsumuje realizowany w ramach programu Commenius III projekt „Granice i języki”. Instytut Południowy jest współorganizatorem tej konferencji. Rola wiodąca przypada tu Stowarzyszeniu „Teraz Europa” z Cieszyna. Więcej o konferencji w tym także druk zgłoszeniowy na stronie Teraz Europa .

27-30.09.2007

Początek współpracy z austriackim IDM

Konferencja „Obraz Polski za granicą” stanie się może początkiem współpracy z IDM czyli Instytutem Regionu Naddunajskiego I Europy Środkowej (Institute for the Danube Region and Central Europe) z siedzibą Wiedniu. Powstały w 1953, skupia wiele wybitnych indywidualności zajmujących się badaniami i analizami dotyczącymi współpracy regionalnej. Złożona propozycja współpracy to dla Instytutu Południowego to bardzo dobra perspektywa dla podjęcia ciekawych projektów regionalnych.

20.06.2007

Obraz Polski za granicą - promocja książki „Das neue Polen in Europa”

W dniu 18.06.2007 roku w Ratuszu w Bielsku – Białej odbyła się organizowana przy wspólpracy Urzedu Miasta w Bielsku Białej i Konsulatu Republiki Austrii w Krakowie konferencja pt. „Obraz Polski za granicą”. Konferencją połączona była z prezentacją nowo wydanej przez austriackie wydawnictwo Studien Verlag książki „Das neue Polen in Europa, przygotowanej pod redakcją Franza Merli i Gerharda Wagnera. Książka poświecona problemom polityki, prawa, gospodarki i społeczeństwa to efekt współpracy 34 osobistości z Austrii i Polski , którzy zamieścili w książce swoje teksty. Książka została wydana w języku niemieckim, choć artykuł otwierający pt. „Nowa Polska w Europie. Wprowadzenie” zaprezentowano także w języku polskim. Wydana książka to kolejne świadectwo bardzo dobrej polsko-austriackiej współpracy, do której walnie przyczynia się Pani Profesor Irena Lipowicz, była ambasaor RP w Austrii, nota bene członek-założyciel Stowarzyszenia Instytut Południowy. Więcej o książce.

18.06.2007

Konferencja „Doświadczenie Polski a droga Chorwacji do Unii Europejskiej”

Pamiętamy o wsparciu, jakiego sami doświadczyliśmy

4.12.2006